Seznam novozákonních příběhů

Viz seznam biblických příběhů (disambiguation). Viz také harmonie evangelia.

Seznam novozákonních příběhů jsou příběhy z Nového zákona o křesťanství.

Podobenství vyprávěná Ježíšem

Jméno Matthew Mark Luke John Thomas (není součástí křesťanského kánonu)
Sůl a světlo Mat 5: 13-16 Marek 9:50, Marek 4:21 Lukáš 14:34 -35, Lukáš 8:16, Lukáš 11:33 Thom 32-33
Obžalovaný Matt 5: 25-26 Lukáš 12: 58-59 Thom 91
Ptáci nebes Matouš 6:26 Lukáš 12:24 Thom 36
Lilies of the Field Matouš 6: 28-33 Lukáš 12: 27-28
The Mote and the Beam Matouš 7: 1–5
Test dobré osoby Matouš 7: 15-20 Lukáš 6: 43-45 Thom 45
Moudrí a blázniví stavitelé Matouš 7: 24–27 Lukáš 6: 47-49
Patch and the Wineskins Matouš 9: 16-17 Marek 2: 21-22 Lukáš 5: 36-39 Thom 47
The Strong Man Bound Matouš 12:29 Marek 3:27 Lukáš 11: 21-22 Thom 35
Ježíš „Praví příbuzní Matouš 12: 46-50 Marek 3: 31-35 Luke 8: 19-21 Thom 99
The Sower Matthew 13: 3-23 Marek 4: 1-20 Lukáš 8: 5-15 Thom 9
The Tares Matouš 13: 24-30 Thom 57
Hořčičné semínko Matouš 13: 31-32 Marek 4: 30- 32 Lukáš 13: 18-19 Thom 20
The Leaven Matouš 13:33 Lukáš 13: 20–21 Thom 96
Skrytý poklad Matouš 13:44 Thom 109
Podobenství o perle Matouš 13: 45–46 Thom 76
Kreslení v síti Lukáš 13: 47-50 Thom 8
Učitel zákona Matouš 13:52
Malé děti Matouš 18: 1–10 Marek 9: 33–37, Marek 9 : 42-50 Lukáš 9: 46-50 Thom 22
The Lost Ovce Matouš 18: 12-14 Lukáš 15: 3-7 Thom 107
Nemilosrdný sluha Matouš 18: 23-35
dělníci na vinici Matthew 20: 1-15
Dva synové Matouš 21: 28-31
The Wicked Husbandman Matthew 21: 33-43 Marek 12: 1-11 Lukáš 20: 9-18 Thom 65-66
Manželství králova syna Matouš 22: 1-14 Lukáš 14: 15-24 Thom 64
vykreslení Caesarovi … Matouš 22: 15-22 Marek 12: 13-17 Lukáš 20: 20-26 Thom 100
Listový fíkovník Matthew 24:32 Marek 13:28 Lukáš 21: 29–30
Věrný služebník Matthew 24:42 Marek 13: 33-37 Lukáš 12: 35-40 Thom 21, 103
Deset panen Matouš 25: 1–12
Talenty Matouš 25: 14-30 Lukáš 19: 11–27
Ovce a kozy Matouš 25: 31-46
Tajemství růstu semen Marek 4: 26-29 Thom 21
Dva dlužníci Lukáš 7: 41-47
Dobrý Samaritán Lukáš 10 : 30-37
Přítel v noci Lukáš 11: 5-8
Bohatý blázen Lukáš 12: 16-21 Thom 63
Neplodný fíkovník Lukáš 13: 6-9
Ztracené peníze Lukáš 15 : 8-9
The Marnotratný syn Lukáš 15: 11-32
Nespravedlivý správce Lukáš 16: 1-8
Bohatý muž a žebrák Lazarus Lukáš 16: 19-31
Pán a služebník Luke 17: 7-10
Importunate Widow Lukáš 18: 1-8
Farizej a vydavatel Lukáš 18]]: 9-14
Dobrý pastýř * Jan 10: 11-18
Zrno pšenice * Jan 12: 24-26
The Vine * Jan 15: 1-8
 • Někteří vědci považují metaforické příběhy nalezené v Johnovi spíše za technicky perikopy než za podobenství .

Skutky apoštolů

 • Ascension (1: 9)
 • Matthias nahradil Jidáše (1: 12-26)
 • Den letnic
 • Ananiáš a Zafira (5: 1–11)
 • jmenováno sedm Řeků (6: 1–7)
 • Štěpání Štěpána (6: 8–7: 60)
 • Kázání Filipa Evangelisty (8: 4–40)
 • Šimona Čaroděje (8: 9–24)
 • Pauls Conversion (9)
 • Conversion of C ornelius (10: 1–48)
 • Jakub, syn Zebedeova popraven (12: 1–2)
 • Smrt Heroda Agrippy I. [ve 44] (12: 20–25) )
 • Mise Barnabáše a Pavla (13–14)
 • Rada v Jeruzalémě (15: 1–35)
 • 2. a 3. mise Pavla ( 16–20)
 • Pavel před Felixem (24)
 • Pavel před Festusem (25)
 • Pavel před Agrippou II (26)
 • Trip to Jerusalem (27-28)

Be the first to reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *