Large Club (Norsk)

For Dark Souls II-varianten, se Large Club (Dark Souls II). For Dark Souls III-varianten, se Large Club (Dark Souls III).

The Large Club er en flott hammer i Dark Souls.

Beskrivelse i spillet

Stor treklubb. Den gigantiske Undead of Blighttown har disse klubbene, som ble giftige fra innflytelsen fra omgivelsene.

Innhold

  • 1 Tilgjengelighet
  • 2 Egenskaper
  • 3 flyttesett
  • 4 oppgraderinger
  • 5 Galleri

Tilgjengelighet [rediger | rediger kilde]

The Large Club er en uvanlig dråpe fra de infiserte barbarerne i øvre Blighttown.

Kjennetegn [rediger | rediger kilde]

The Large Club er litt svakere enn sin tyngre fetter, Great Club, men har et raskt og langvarig enhånds sterkt angrep, og påfører også giftoppbygging for hvert treff, noe som gjør det et like godt, om ikke bedre våpen for ren styrkebygging. Når den er påført, gir giften 3 skader per sekund over en periode på 3 minutter. Selv om våpenet har en giftstatuseffekt, er det fortsatt buffabelt, slik at spilleren kan legge til en buff som Rotten Pine Resin for å indusere gift mye raskere.

Moveset [rediger | rediger kilde]

Attack Beskrivelse
Enhånds
Svakt angrep
Vertikal smash i bakken, noe startforsinkelse.
Enhånds
Strong Attack
En horisontal svinging i en hukende lunge, høyt startforsinkelse .
Tohånds
Svakt angrep
Samme som enhånds svak.
Tohånds
Strong Attack
Overhead smash in ground, veldig høyt startforsinkelse.
Jump Attack En hoppende smash i bakken.
Running Attack Kjører inn i en smash i bakken.
Rullende angrep Ruller snurrer så klubben rundt, høyt startforsinkelse.
Tohånds
Rolling Attack
Ruller smadrene i bakken, kan ikke pareres.
Kick Standard spark.
Venstrehendt
Svakt angrep
Blokker.
Venstrehendt
Strong Attack
Samme som høyrehendt svakt angrep.

Oppgraderinger [rediger | rediger kilde]

Krever: Standard Large Club, Titanite og 800 souls per oppgradering.

Standard Standardvariasjon Attack Values Parameterbonus Skadereduksjon
Fysisk skade Magic Damage Brannskade Lynskade Styrke Behendighet Intelligens Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon Lynreduksjon
Large Club 120 A 55 10 40 40
Large Club +1 (Titanite Shard × 1) 132 A 55 10 40 40
Large Club +2 (Titanite Shard × 1) 144 A 55 10 40 40
Large Club +3 (Titanite Shard × 2) 156 A 55 10 40 40
Large Club +4 (Titanite Shard × 2) 168 A 55 10 40 40
Large Club +5 (Titanite Shard × 3) 180 A 55 10 40 40
Large Club +6 (L. Titanite Shard × 1) 192 A 55 10 40 40
Large Club +7 (L. Titanite Shard × 1) 204 A 55 10 40 40
Large Club +8 (L. Titanite Shard × 2) 216 A 55 10 40 40
Large Club +9 (L. Titanite Shard × 2) 228 A 55 10 40 40
Large Club +10 (L. Titanite Shard × 3) 240 A 55 10 40 40
Large Club +11 (Titanite Chunk × 1) 251 A 55 10 40 40
Large Club +12 (Titanite Chunk × 1) 264 A 55 10 40 40
Large Club +13 (Titanite Chunk × 2) 276 A 55 10 40 40
Large Club +14 (Titanite Chunk × 3) 288 A 55 10 40 40
Large Club +15 (Titanite Slab × 1) 300 A 55 10 40 40

Krever: Standard Large Club +5, Titanite og 800 souls per oppgradering.

Raw Raw Variation Attack Values ​​ Parameterbonus Skadereduksjon
Fysisk skade Magisk skade Brannskade Lynskade Styrke Behendighet Intelligence Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brann Reduksjon Lynreduksjon
Raw Large Club (Large Titanite Shard × 1) 207 B 55 10 40 40
Raw Large Club +1 (Large Titanite Shard × 1) 220 B 55 10 40 40
Raw Large Club +2 (Large Titanite Shard × 1) 234 B 55 10 40 40
Raw Large Club +3 (Large Titanite Shard × 2) 248 B 55 10 40 40
Raw Large Club +4 (Large Titanite Shard × 2) 262 B 55 10 40 40
Raw Large Club +5 (Large Titanite Shard × 3) 276 B 55 10 40 40

Krever: Standard Large Club +10, Titanite og 800 sjeler per oppgradering.

< td style = "border: 1px solid black;"> –

< td style = "border: 1px solid black;"> –

< td style = "border: 1px solid black;"> –

< td style = "border: 1px solid black;"> –

< td style = "border: 1px solid black;"> –

Krystall Krystallvariasjon Attack Values ​​ Parameter Bonus Reduksjon av skader
Fysisk skade Magic Damage Brannskade Lynskade Styrke Behendighet Intelligens Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon
Crystal Large Club (Titanite Chunk × 1) 264 A 55 10 40 40
Crystal Large Club +1 (Titanite Chunk × 1) 276 A 55 10 40 40
Crystal Large Club +2 (Titanite Chunk × 1) 288 A 55 10 40 40
Crystal Large Club +3 (Titanite Chunk × 2) 300 A 55 10 40 40
Crystal Large Club +4 (Titanite Chunk × 3) 312 A 55 10 40 40
Crystal Large Club +5 (Titanite Slab × 1) 324 A 55 10 40 40

Krever: Standard Large Club +5, Green Titanite og 800 sjeler per oppgradering.

Magi Magisk variasjon Attack Values ​​ Parameter Bonus Reduksjon av skader
Fysisk skade Magic Damage Brannskade Lynskade Styrke Behendighet Intelligens Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon
Magic Large Club (Green Titanite Shard × 1) 135 147 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) 144 156 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) 153 166 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) 162 176 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) 171 186 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) 180 196 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +6 (Blue Titanite Chunk × 1) 188 205 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +7 (Blue Titanite Chunk × 1) 198 215 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +8 (Blue Titanite Chunk × 2) 207 225 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +9 (Blue Titanite Chunk × 3) 216 235 D B 55 10 40 40
Magic Large Club +10 (Blue Titanite Slab × 1) 225 245 D B 55 10 40 40

Krever: Magic Large Club +5, Blue Titanite og 800 sjeler per oppgradering.

< td style = "border: 1px solid black;"> –

Enchanted Enchanted Variation Attack Values ​​ Parameter Bonus Reduksjon av skader
Fysisk skade Magic Damage Brannskade Lynskade Styrke Behendighet Intelligens Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon
Enchanted Large Club
(Blue Titanite Chunk × 1)
180 192 D B 55 10 40 40
Enchanted Large Club +1
(Blue Titanite Chunk × 1)
187 197 D B 55 10 40 40
Enchanted Large Club +2
(Blue Titanite Chunk × 1)
194 203 D A 55 10 40 40
Enchanted Large Club +3
(Blue Titanite Chunk × 2)
201 209 D A 55 10 40 40
Enchanted Large Club +4
(Blue Titanite Chunk × 3)
208 215 D A 55 10 40 40
Enchanted Large Club +5
(Blue Titanite Slab × 1)
216 222 D A 55 10 40 40

Krever: Standard Large Club +5, Green Titanite og 800 sjeler per oppgradering.

Guddommelig Guddommelig variasjon Attack Values ​​ Parameterbonus Skadereduksjon
Fysisk skade Magisk skade Brannskade Lynskade Styrke Dexte rity Intelligence Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon Lynreduksjon
Divine Large Club (Green Titanite Shard × 1) 121 148 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) 129 158 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) 137 168 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) 145 178 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) 153 188 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) 162 198 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +6 (White Titanite Chunk × 1) 170 207 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +7 (White Titanite Chunk × 1) 178 217 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +8 (White Titanite Chunk × 2) 186 227 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +9 (White Titanite Chunk × 3) 194 237 D B 55 10 40 40
Divine Large Club +10 (White Titanite Slab × 1) 202 247 D B 55 10 40 40

Krever: Divine Large Club +5, White Titanite og 800 sjeler per oppgradering.

Okkult Okkult variasjon Attack Values ​​ Parameterbonus Skadereduksjon
Fysisk skade Magisk skade Brannskade Lynskade Styrke Dexte rity Intelligence Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon Lynreduksjon
Occult Large Club (White Titanite Chunk × 1) 164 180 D B 55 10 40 40
Occult Large Club +1 (White Titanite Chunk × 1) 173 188 D B 55 10 40 40
Occult Large Club +2 (White Titanite Chunk × 1) 183 198 D B 55 10 40 40
Occult Large Club +3 (White Titanite Chunk × 2) 193 207 D B 55 10 40 40
Occult Large Club +4 (White Titanite Chunk × 3) 203 216 D A 55 10 40 40
Occult Large Club +5 (White Titanite Slab × 1) 213 225 D A 55 10 40 40

Krever: Standard Large Club +5, Green Titanite og 800 sjeler per oppgradering.

Brann Brannvariasjon Attack Values ​​ Parameter Bonus Reduksjon av skader
Fysisk skade Magic Damage Brannskade Lynskade Styrke Behendighet Intelligens Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon
Fire Large Club (Green Titanite Shard × 1) 156 156 55 10 40.0 40
Fire Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) 168 168 55 10 40.4 40
Fire Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) 180 180 55 10 40.8 40
Fire Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) 192 192 55 10 41.2 40
Fire Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) 204 204 55 10 41,6 40
Fire Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) 216 216 55 10 42.0 40
Fire Large Club +6 (Red Titanite Chunk × 1) 230 230 55 10 42.4 40
Fire Large Club +7 (Red Titanite Chunk × 1) 244 244 55 10 42.8 40
Fire Large Club +8 (Red Titanite Chunk × 2) 259 259 55 10 43.2 40
Fire Large Club +9 (Red Titanite Chunk × 3) 273 273 55 10 43.6 40
Fire Large Club +10 (Red Titanite Slab × 1) 288 288 55 10 44.0 40

Statistikken for oppgraderingsstien ovenfor kan være utdatert. Det arbeides for øyeblikket med å løse dette problemet. Takk for forståelsen.

Krever: Fire Large Club +5, Red Titanite og 800 souls per oppgradering.

Kaos Kaosvariasjon Attack Values ​​ Parameter Bonus Reduksjon av skader
Fysisk skade Magic Damage Brannskade Lynskade Styrke Behendighet Intelligens Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon
Chaos Large Club (Red Titanite Chunk × 1) 189 217 55 10 35.0 40
Chaos Large Club +1 (Red Titanite Chunk × 1) 199 229 55 10 35.7 40
Chaos Large Club +2 (Red Titanite Chunk × 1) 210 242 55 10 36.4 40
Chaos Large Club +3 (Red Titanite Chunk × 2) 220 254 55 10 37.1 40
Chaos Large Club +4 (Red Titanite Chunk × 3) 231 266 55 10 37.8 40
Chaos Large Club +5 (Red Titanite Slab × 1) 241 278 55 10 38.5 40

Statistikken for oppgraderingsstien ovenfor kan være utdatert. Det arbeides for øyeblikket med å løse dette problemet. Takk for forståelsen.

Krever: Standard Large Club +10, Titanite og 800 souls per oppgradering.

< td style = "border: 1px solid black;"> –

< td style = "border: 1px solid black;"> –

< td style = "border: 1px solid black;"> –

< td style = "border: 1px solid black;"> –

< td style = "border: 1px solid black;"> –

Lyn Lynvariasjon Attack Values ​​ Parameter Bonus Reduksjon av skader
Fysisk skade Magic Damage Brannskade Lynskade Styrke Behendighet Intelligens Tro Fysisk reduksjon Magisk reduksjon Brannreduksjon
Lightning Large Club (Titanite Chunk × 1) 216 216 55 10 40 40.0
Lightning Large Club +1 (Titanite Chunk × 1) 232 232 55 10 40 43.2
Lightning Large Club +2 (Titanite Chunk × 1) 249 249 55 10 40 46.4
Lightning Large Club +3 (Titanite Chunk × 2) 266 266 55 10 40 49.6
Lightning Large Club +4 (Titanite Chunk × 3) 283 283 55 10 40 52.8
Lightning Large Club +5 (Titanite Slab × 1) 300 300 55 10 40 56.0

Galleri [rediger | rediger kilde]

 Stor hammer ig  Large hammer ig

Legg til et bilde i dette galleriet

Great Hammers
Demons Great Hammer • Dragon Tooth • Grant • Great Club • Large Club • Smough» s Hammer

Be the first to reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *