Spøkelse (type)


Typer
Normal Brann
Fighting Vann
Flying Gress
Gift Electric
Ground Psychic
Rock Ice
Feil Dragon
Ghost Dark
Stål Fairy

Ghost-typen (japansk: ゴ ー ス ト タ イ プ Ghost-typen) er en av de atten typene.

Info

Innhold

 • 1 Pokémon
  • 1.1 Ren Ghost-type Pokémon
  • 1.2 Half Ghost-type Pokémon
   • 1.2.1 Primær Ghost-type Pokémon
   • 1.2.2 Sekundær Ghost-type Pokémon
  • 1.3 Pokémon med Ghost-type alternative former

Pokémon

Pure Ghost-type Pokémon

< th style = "width: 80px; background: # A292BC"> Literaith.png
Literaith

Shrievil.png
Shrievil
Demariek.png
Demariek
Spookie.pn g
Spookie
Enemigma.png
Enemigma
Scleros.png
Scleros
Demeyes.png
Demeyes
Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost
Googoust.png
Googoust
Kuselass.png
Kuselass
Zashaunt.png
Zashaunt
Baneffus.png
Baneffus
Softite.png
Softite
Tapphan.png
Tapphan
Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost
Stomphan.png
Stomphan
Chirplump.png
Chirplump
Artrik.png
Artrik
Hedread.png
Hedread
Lebantro.png
Lebantro
Anelo.png
Anelo
Ghost Spøkelse Spøkelse Spøkelse Spøkelse Ghost
Ascilo.png
Ascilo
Darkid.png
Darkid
Frishade.png
Frishade
Maskare.png
Maskare
Givid.png
Givid
Negoul.png
Negoul
Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost
Mademoir.png
Mademoir
Ghomoh.png
Ghomoh
Aurest.png
Aurest
Hungroan.png
Hungroan
Hungirth.png
Hungirth
Curswap.png
Curswap
Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost
Grimorte.png
Grimorte
Casboo.png
Casboo
Spectrace.png
Spectrace
Hauntrixx.png
Hauntrixx
Gofoo.png
Gofoo
Shynpu.png
Shynpu
Ghost Spøkelse Spøkelse Ghost Ghost Ghost
Divulgor.png
Divulgor
Buckrim.png
Buckrim
Kittom.png
Kittom
Feloom.png
Feloom
Skribble.png
Skribble
Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost Ghost

Half Ghost-type Pokémon

Primær Ghost-type Pokémon

Smokauf.png
Smokauf
Kaufite.png
Kaufite
Grovaunt.png
Grovaunt
Coltergeist.png
Coltergeist
Phanteke.png
Phanteke
Wispur.png
Wispur
Ghost Fighting Ghost Fighting Ghost Gress Ghost Mørk Ghost Mørk Ghost Brann
Wisphlare.png
Wisphlare
Flarispur.png
Flarispur
Ecalpsim.png
Ecalpsim
Acored.png
Acored
Hollark.png
Hollark
Shockris.png
Shockris
Ghost Brann Ghost Brann Ghost Psychic Ghost Gress Ghost Gress Ghost Elektrisk
Glitzap.png
Glitzap
Zapris.png
Zapris
Hopo.png
Hopo
Pumkid.png
Pumkid
Gourdaver.png
Gourdaver
Tiklok.png
Tiklok
Ghost Elektrisk Ghost Elektrisk Ghost Fe Ghost Gress Spøkelse Gress Spøkelse Stål
Awteau.png
Awteau
Damedge.png
Damedge
Stablunt.png
Stablunt
Grovenge.png
Grovenge
Ghasoft.png
Ghasoft
Sofdurr.png
Sofdurr
Ghost Stål Ghost Stål Ghost Stål Ghost Gress Ghost Normal Ghost Normal
Soxite.png
Soxite
Haunee.png
Haunee
Mummite.png
Mummite
Mumman.png
Mumman
Typuff.png
Typuff
Ghastlur.png
Ghastlur
Ghost Psychic Ghost Gress Ghost Fighting Ghost Fighting Ghost Flying Ghost Flying
Buterphan.png
Buterphan
Larphan.png
Larphan
Voodark.png
Voodark
Creedoo.png
Creedoo
Enalidire.png
Enalidire
Honko.png
Honko
Ghost Feil Ghost Feil Ghost Mørk Ghost Mørk Ghost Ground Spøkelse Fe
Trepidious.png
Trepidious
Lantomb.png
La ntomb
Bursturn.png
Bursturn
Fowlite.png
Fowlite
Consowl.png
Consowl
Apparowl.png
Apparowl
Ghost Mørk Ghost Brann Ghost Brann Ghost Brann Ghost Brann Ghost Brann
Basileer.png
Basileer
Gemasil.png
Gemasil
Diatogama.png
Diatogama
Kasabrell.png
Kasabrell
Astara.png
Astara
Galapheza.png
Galapheza
Ghost Dragon Ghost Dragon Ghost Dragon Ghost Fe Ghost Flying Ghost Flying
Zombew.png
Zombew
Fintom.png
Fintom
Treaship.png
Treasury
Shipwrath.png
Shipwrath
Loquoll.png
Loquoll
Wavecto.png
Wavecto
Ghost Normal Ghost Vann Ghost Stål Ghost Stål Ghost Vann Spøkelse Vann
Quollure.png
Quollure
Bagoul.png
Bagoul
Spicin.png
Spicin
Caliuerte.png
Caliuerte
Blankros.png
Blankros
Radiashroom.png
Radiashroom
Ghost Vann Ghost Flying Ghost Gress Ghost Gress Ghost Mørk Ghost Gift
Toxiglow.png
Toxiglow
Nawtchu.png
Nawtchu
Creadiss.png
Creadiss
Sandalous.png
Sandalous
Dollure.png
Dollure
Zomblow.png
Zomblow
Ghost Gift Ghost Elektrisk Ghost Psychic Ghost Fe Ghost Psychic Ghost Fighting
Doomaka.png
Doomaka
Phantussle.png
Phantussle
Umbrawl.png
Umbrawl
Petu Konto.png
Petu Konto
Bunnipalp.png
Bunnipalp
Owaskoro.png
Owaskoro
Ghost Brann Ghost Fighting Ghost Fighting Ghost Mørk Ghost Dark Ghost Dragon
Spiroot.png
Spiroot
Plantasm.png
Plantasm
Dastaroy.png
Dastaroy
Pigmalion.png
Pigmalion
Ghost Gress Ghost Gress Ghost Gift Ghost Bakken

Sekundær Ghost-type Pokémon

< th colspan = "2" style = "width: 80px; background: # A292BC"> Blazoom.png
Blazoom

Foobay.png
Foobay
Maskoon.png
Maskoon
Tabex.png
Tabex
Yureibb.png
Yureibb
Crustition.png
Crustition
Spectrib.png
Spectrib
Vann Ghost Mørk Ghost Rock Ghost Bakgrunn Ghost Bakgrunn Ghost Rock Ghost
Ribone.png
Ribone
Lepismite.png
Lepismite
Lepasarch.png
Lepasarch
Flecto.png
Flecto
Glassnavn.png
Glassnavn
Doppetom.png
Doppetom
Rock Ghost Feil Ghost Feil Ghost Stål Ghost Stål Ghost Stål Ghost
Bulaka.png
Bulaka
Shadakue.png
Shadakue
Flaemark.png
Flaemark
Cursnow.png
Cursnow
Singero.png
Singero
Elektrisk Ghost Elektrisk Ghost Brann Ghost Ice Ghost Brann Ghost Brann Ghost
Angelug.png
Angelug
Halone.png
Halone
Shrecho.png
Shrecho
Phlikur.png
Phlikur
Pyrex.png
Pyrex
Savenge.png
Savenge
Vann Ghost Vann Ghost Normal Ghost Elektrisk Ghost Rock Ghost Vann Ghost
Wasepach.png
Wasepach
Hiddark.png
Hiddark
Luminite.png
Luminite
Orgath.png
Orgath
Grentrails.png
Grentrails
Camodasen.png
Camodasen
Rock Ghost Mørk Ghost Mørk Ghost Rock Ghost Rock Ghost Gift Ghost
Boddyk.png
Boddyk
Necata.png
Necata
Vasoul.png
Vasoul
Biowale.png
Biowale
Walumine.png
Walumine
Ghabell.png
Ghabell
Dark Ghost Psychic Spøkelse Rock Ghost Vann Ghost Vann Ghost Stål Spøkelse
Tissimorte.png
Tissimorte
Bearly.png
Bearly
Goonite.png
Goonite
Chimalgra.png
Chimalgra
Navagra.png
Navagra
Medex.png
Medex
Vann Ghost Mørk Ghost Mørk Ghost Normal Ghost Normal Ghost Rock Ghost
Zumen.png
Zumen
Snogo.png
Snogo
Madafrost.png
Madafrost
Timbegrave.png
Timbegrave
Jarous.png
Jarous
Phlogusnoa.png
Phlogusnoa
Mørk Ghost Ice Ghost Ice Ghost Gress Ghost Rock Ghost Brann Ghost
Pyorpse.png
Pyorpse
Necropyre.png
Necropyre
Souleap.png
Souleap
REMassa.png
R.E.Massa
Mureti.png
Mureti
Bordepth.png
Bordepth
Brann Spøkelse Brann Spøkelse Feil Ghost Psychic Ghost Brann Ghost Vann Spøkelse
Halloware.png
Halloware
Feil Ghost

Pokémon med Ghost-type alternative former

Chironum-Cotue.png
Chironum
Parafang-Cotue.png
Parafang
Ghost Gift Ghost Gift

Be the first to reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *