Lista opowiadań Nowego Testamentu

Zobacz listę historii biblijnych (ujednoznacznienie). Zobacz także: Harmonia Ewangelii.

Lista historii Nowego Testamentu to historie z Nowego Testamentu chrześcijaństwa.

Przypowieści opowiedziane przez Jezusa

Imię Matthew Mark Luke John Thomas (nie jest częścią chrześcijańskiego kanonu)
Sól i światło Mt 5,13-16 Mk 9:50, Mk 4:21 Łukasz 14:34 -35, Łukasza 8:16, Łukasza 11:33 Thom 32-33
Pozwany Mt 5: 25-26 Łukasz 12: 58-59 Thom 91
Ptaki nieba Mateusza 6:26 Łukasza 12:24 Thom 36
Lilies of the Field Matthew 6: 28-33 Łukasza 12: 27-28
The Mote and the Beam Matthew 7: 1-5
Próba dobrego człowieka Mateusza 7: 15-20 Łukasza 6: 43-45 Thom 45
Mądrzy i głupi budowniczy Mateusz 7: 24-27 Łukasz 6: 47-49
The Patch and the Wineskins Matthew 9: 16-17 Mark 2: 21-22 Łukasza 5: 36-39 Thom 47
The Strong Man Bound Mateusza 12:29 Marka 3:27 Łukasza 11: 21-22 Thom 35
Jezus „Prawdziwi krewni” Mateusza 12: 46-50 Ew. Marka 3: 31-35 Łukasza 8: 19-21 Thom 99
Siewca Matthew 13: 3-23 Marka 4: 1-20 Łukasza 8: 5-15 Thom 9
The Tares Matthew 13: 24-30 Thom 57
Ziarno gorczycy Mateusz 13: 31-32 Marka 4: 30- 32 Łukasza 13: 18-19 Thom 20
The Leaven Mateusza 13:33 Łukasza 13: 20-21 Thom 96
Ukryty skarb Matthew 13:44 Thom 109
Przypowieść o perle Mateusz 13: 45-46 Thom 76
Rysowanie w sieci Łukasza 13: 47-50 Thom 8
Nauczyciel prawa Mateusz 13:52
Małe dzieci Mateusz 18: 1-10 Marek 9: 33-37, Marek 9 : 42-50 Łukasza 9: 46-50 Thom 22
Zagubieni Owca Mateusza 18: 12-14 Łukasza 15: 3-7 Thom 107
Niemiłosierny sługa Mateusz 18: 23-35
Robotnicy w winnicy Mateusz 20: 1-15
Dwóch synów Mateusza 21: 28-31
Wicked Husbandman Matthew 21: 33-43 Mark 12: 1-11 Łukasza 20: 9-18 Thom 65-66
Marriage of the Kings Son Matthew 22: 1-14 Łukasza 14: 15-24 Thom 64
Renderowanie do Cezara … Mateusza 22: 15-22 Marka 12: 13-17 Łukasza 20: 20-26 Thom 100
Liściaste drzewo figowe Mateusz 24:32 Ew. Marka 13:28 Łukasza 21: 29-30
Wierny sługa Matthew 24:42 Marka 13: 33-37 Łukasza 12: 35-40 Thom 21, 103
Dziesięć dziewic Mateusz 25: 1-12
Talenty Mateusz 25: 14-30 Łukasza 19: 11-27
Owce i kozy Mateusza 25: 31-46
Potajemna uprawa nasion Marka 4: 26-29 Thom 21
Dwaj dłużnicy Łukasza 7: 41-47
Dobry Samarytanin Łukasza 10 : 30-37
Przyjaciel w nocy Łukasza 11: 5-8
Bogaty głupiec Łukasza 12: 16-21 Thom 63
Jałowe drzewo figowe Łukasza 13: 6-9
Stracone pieniądze Łukasza 15 : 8-9
Syn marnotrawny Łukasza 15: 11-32
Niesprawiedliwy steward Łukasza 16: 1-8
Bogacz i żebrak Łazarz Łukasza 16: 19-31
Master and Servant Łukasza 17: 7-10
Wdowa natrętna Łukasza 18: 1-8
Faryzeusz i celnik Łukasza 18]]: 9-14
Dobry Pasterz * Jana 10: 11-18
Ziarno pszenicy * Jana 12: 24-26
The Vine * Jan 15: 1-8
 • Niektórzy uczeni uważają metaforyczne historie Jana raczej za perykopy niż przypowieści .

Dzieje Apostołów

 • Wniebowstąpienie (1: 9)
 • Maciej zastąpił Judasza (1: 12-26)
 • Dzień Pięćdziesiątnicy
 • Ananiasz i Safira (5: 1-11)
 • Wyznaczenie siedmiu Greków (6: 1-7)
 • Ukamienowanie Szczepana (6: 8-7: 60)
 • Głoszenie Filipa Ewangelisty (8: 4-40)
 • Simon the Sorcerer (8: 9-24)
 • Konwersja Pawła (9)
 • Konwersja języka C ornelius (10: 1-48)
 • Jakub, syn Zebedeusza stracony (12: 1-2)
 • Śmierć Heroda Agryppy I [w 44] (12: 20-25 )
 • Misja Barnaby i Pawła (13-14)
 • Sobór w Jerozolimie (15: 1-35)
 • Druga i trzecia misja Pawła ( 16-20)
 • Paul przed Feliksem (24)
 • Paweł przed Festusem (25)
 • Paweł przed Agryppą II (26)
 • Wycieczka do Jerozolimy (27-28)

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *