Logo CFC (Polski)

Logo CFC przedstawia wizję i misję Couples for Christ.

Spis treści

  • 1 Historia
  • 2 elementy Logo
    • 2.1 Koncentryczne koła
    • 2.2 Krzyż
    • 2.3 Gołąb
  • 3 Logo
  • 4

Historia [edytuj | edytuj źródło]

Główny artykuł: Historia par dla Chrystusa.

W ramach programu pomocy Ang Ligaya ng Panginoon (LNP), CFC jest skierowane do par małżeńskich w celu ewangelizacji. Znalazło to odzwierciedlenie w klasycznym logo CFC, przedstawiającym męża i żonę pod ramionami Boga, z Duchem Świętym unoszącym się z boku.

Po separacji z LNP w 1993 roku, CFC opracowało nowy projekt logo który nie tylko odzwierciedlał elementy klasycznego logo, ale także przedstawiał ideę „szybkiej, masowej i globalnej ewangelizacji”.

Elementy logo [edytuj | edytuj źródło]

Logo CFC składa się z trzech elementów: koncentrycznych okręgów, krzyża i gołębicy.

Circle.gif

Dove2.gif

Koncentryczne koła Krzyż Dove
Krzyż2.gif

Kręgi koncentryczne [edytuj | edytuj źródło]

Są to 2 obrączki ślubne, jedna na drugiej. Przedstawiają chrześcijańskie małżeństwo, w którym dwoje stało się jednym. Opowiadają się za jednością męża i żony, jednością przejawiającą się we wzajemnej miłości i służbie. Pierścień wskazuje również na naszą służbę życia rodzinnego. Rodzina ma być zarówno centrum, jak i fundamentem naszej pracy.

Krzyż [edytuj | edytuj źródło]

To oznacza krzyż Chrystusa. Centralne miejsce krzyża wskazuje, że Chrystus jest w centrum naszego życia i naszej pracy. Krzyż jest również pustym krzyżem. Pokazuje, że Chrystus zmartwychwstał. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus zwyciężył grzech i śmierć i zdobył dla nas zbawienie. Wreszcie krzyż symbolizuje radykalne życie chrześcijańskie, do którego jesteśmy wezwani. Jest to życie, w którym mamy wziąć krzyż Chrystusa (Mt 16,24).

Dove [edytuj | edytuj źródło]

Gołąb reprezentuje Ducha Świętego. To Duch Święty jest naszym przewodnikiem, doradcą, orędownikiem. On jest Duchem prawdy. Jest źródłem mocy i siły życia chrześcijańskiego. Gołąb wskazuje również na charyzmatyczny wymiar naszej duchowości. Mamy kontynuować nasze dzieło odnowy przy pełnym wykorzystaniu wszystkich darów charyzmatycznych, które mamy do dyspozycji (1 Kor. 12: 4-11).

Logo [edytuj | edit source]

CouplesforChristlogo.jpg Kręgi oznaczają również kulę ziemską lub świat. Chrystus jest w centrum. Jest Królem królów i Panem panów. Naszym zadaniem jest uczestnictwo w wypełnieniu planu Bożego: sprowadzić wszystkie rzeczy w niebiosach i na ziemi w jedno pod zwierzchnictwem Chrystusa (Ef 1, 10).

Przedstawiono również ustanowienie światowej rodziny CFC, jedynej globalnej społeczności pod panowaniem Chrystusa. Kręgi sugerują również stale poszerzającą się sieć odnowionych rodzin w Chrystusie. Światło i życie Chrystusa promieniuje na zewnątrz i dotyka życia coraz większej liczby ludzi. CFC to ruch ewangelizacyjny, mający na celu niesienie Chrystusa wszystkim ludziom i we wszystkich miejscach.

CFC jest dziełem Chrystusa, które wychowuje chrześcijańskie małżeństwa i ustanawia chrześcijańskie rodziny zaangażowane w dzieło ewangelizacji i zdobywania świata dla Chrystusa mocą Ducha Świętego.

Grafik, który zaprojektował logo, był członkiem CFC od 1985 roku, nieżyjący już pan Art L. Zoleta.

[edytuj | edytuj źródło]

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *