Bokchiffer

Denna artikel citerar inga källor. Hjälp till att förbättra den här artikeln genom att lägga till citat till pålitliga källor. (Juli 2008)

En bokchiffer är en chiffer där nyckeln är någon aspekt av en bok eller annan text; Eftersom böcker är vanliga och allmänt tillgängliga i modern tid, tar användare av bokcifrar ställning att detaljerna i nyckeln i praktiken är tillräckligt dolda för angripare. Detta är på vissa sätt ett exempel på säkerhet genom dunkelhet. Det är vanligtvis viktigt att båda korrespondenterna inte bara har samma bok utan samma utgåva.

Traditionellt fungerar bokchiffer genom att ersätta ord i klartext för ett meddelande med platsen för ord från boken som används. I det här läget kallas bokchiffer mer korrekt för koder.

Detta kan ha problem; om ett ord visas i klartext men inte i boken kan det inte kodas. Ett alternativt tillvägagångssätt som kringgår detta problem är att ersätta enskilda bokstäver snarare än ord. En sådan metod, som används i den andra Beale-chiffreringen, ersätter den första bokstaven i ett ord i boken med det ordets position. I det här fallet är boksiffran ordentligt en chiffer – specifikt en homofonisk substitutionschiffer. Men om ofta används har denna teknik bieffekten av att skapa en större ciffertext (vanligtvis krävs 4 till 6 siffror för att kryptera varje bokstav eller stavelse).

Bli den första att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *