Pawpawsaurus (Svenska)

Pawpawsaurus, vilket betyder ”Pawpaw Lizard”, är en

Paupausaurusu.jpg

nodosaurid ankylosaur från krita (sen Albian) i Tarrant County, Texas, upptäcktes i maj 1992. Den enda arten som ännu tilldelats denna taxon , Pawpawsaurus campbelli, är baserad på en komplett skalle (saknar käkar) från den marina Paw Paw Formation (Wachita Group). Paw Paw Formation har producerat en annan nodosaurid, Texasetes pleurohalio (Coombs, 1995), som kan visa sig vara en äldre synonym för Pawpawsaurus. Detta är den enda nodosauriden som man känner till har haft de beniga ögonlocken som vanligtvis förekommer i ankylosaurider. Skallen på Pawpawsaurus bär några anmärkningsvärda likheter med Silvisaurus, såsom närvaron av tänder i premaxilla och begränsningen av den osäta sekundära gommen till den rostrala delen av palatalområdet. Baserat på skalens dimensioner antas Pawpawsaurus ha varit cirka 4,5 meter lång. Vickaryous et al. (2004) har uttalat att ”Sauropelta edwardsorum, Silvisaurus condrayi och Pawpawsaurus campbelli bildar en basal polytomynested djupt till Cedarpelta.”

Bli den första att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *